Platforme subterane

Informații generale

Sistem integrat (constructiv și tehnologic) pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere ce reprezintă o alternativă la platformele clasice, reprezentate de țarcuri în interiorul cărora se amplasează containere.

detalii

Confort urban, costuri reduse

Un element de unicitate al platformelor propuse este reprezentat de posibilitatea finisării plăcii metalice superioare cu orice material, pentru ca platforma să se integreze vizual și arhitectural oricărui tip de amplasament.

detalii

Descriere tehnică

Platformele subterane sunt realizate în conformitate cu HG 1029-2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor și vor fi livrate împreună cu documentația aferentă (declarație de conformitate, manual de instrucțiuni, etc).

detalii

Componente SMART

Platformele pot fi dotate cu senzori de umplere ce comunică centralizat datele în vederea atenționării operatortului de salubrizare iar poate fi restricționat astfel încât doar persoanele deținătoare de card de acces pot utiliza platforma.

detalii

Sinteza avantajelor

Cunoașterea în fiecare moment a gradului de umplere a fiecărui container, constituie informatia fudamentala de natura statistica ce poate conduce la modificari extrem de eficiente in organizarea serviciului de salubrizare cu impact direct asupra optimizării costurilor de natură financiară.

detalii

Oferta Euriteh

Elaborarrea documentațiilor necesare investiției, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, documentații tehnice pentru avizare și autorizare, manuale de exploatare, etc

detalii