Proiectare

Proiectare flux tehnologic

Soluțiile date de inginerii și arhitecții Euriteh integrează tehnologia de ultimă generație în proiecte realizate la cele mai înalte standarde de calitate, într-un termen de execuție rapid.

detalii

Proiectare construcții civile

Departamentul nostru de proiectare are în componență ingineri profesioniști și experimentați care stau la dispoziția clienților oferind consultanță tehnică în domeniul construcțiilor civile și industriale.

detalii

Închiderea depozitelor urbane neconforme | SMID Hunedoara

Denumirea proiectului: Proiectare și execuție de lucrări aferente proiectului „Extinderea Stației de Sortare de la depozitul Albota și îmbunătățirea Stațiilor de Compostare Campulung și Albota” Date tehnice: Închidere depozit neconform Aninoasa S=8.000 mp (180.000 mc) | Închidere depozit neconform Hunedoara S=52.800 mp (1.600.000 mc)

detalii

Stație de sortare și transfer Petroșani (Hunedoara)

Denumirea proiectului: Proiectare și execuție "Construirea statiei de sortare si a statiei de transfer in Petrosani in cadrul Proiectului "Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Hunedoara" Date tehnice: Stație de sortare a deșeurilor: 15.980 t/an Stație de transfer a deșeurilor: 42.571 t/an

detalii

Construirea stației de tratare mecano-biologică, Oradea | SMID Bihor

Denumirea proiectului: "Construirea stației de tratare mecano-biologică, Oradea", în cadrul "Sistemului de management integrat județul Bihor" Date tehnice: Stație de tratare Mecanico-biologică: 60.000 t/an Beneficiar: Consiliul Judeţean Bihor, jud. Bihor

detalii

Centrul de management al deșeurilor - Galda de Jos (Alba)

Denumirea proiectului: "Construirea Centrului de Management integrat al deseurilor (depozit de deșeuri, stație de sortare, stație de tratare mecanico-biologica) Galda de Jos, Jud. Alba"

detalii