Confort urban, costuri reduse

Aspectul arhitectural

Avantajele majore ale tipurilor de platformelor propuse:

a.          Coșuri de inserție din inox

Coșurile de inserție pot fi finisate la cerințele beneficiarului – din inox crud [inox vopsit imagine cu titlu informativ]. Design-ul coșurilor de inserție reprezintă primul element de confort urban creat de platformele subterane.

b.          Placa de suprafață poate fi finisată în conformitae cu amplasamentul

Un element de unicitate al platformelor propuse este reprezentat de posibilitatea finisării plăcii metalice superioare cu orice material, pentru ca platforma să se integreze vizual și arhitectural oricărui tip de amplasament.

Alte tipuri de platforme nu permit, din perspectivă tehnică, acest mod de finisare, deoarece sistemul hidraulic nu este proiectat cu puterea necesară ridicării unei sarcini semnificativ mai mare. Platformele propuse de noi au deja proiectat acest sistem din grijă pentru un urbanism modern.

Finisajele pot fi din dale de beton, asfalt, plăci, etc, după cerințele Beneficiarului.

Confortul urban

c.          Eliminarea mirosurilor

Utilizarea platformelor subterane, limitează semnificativ mirosurile neplăcute, având în vedere următoarele:

 • Incinta este cvasi-ermetica;
 • Incinta subterana a platformelor, fiind singurele modele de platforme ce prevăd finisaje ale plăcii metalice de suprafată cu beton / granit, etc, nu înregistrează temperaturi mari nici pe perioade caniculare, fapt ce nu limitează fermentarea deșeurilor si implicit emisia de gaze.
 • Limitarea semnificativă a prezenței insectelor

Caracteristica de incintă inchisă, ce nu este accesibilă nici măcar insectelor, elimină aproape prezența acestora din jurul punctelor de colectare.

d.          Eliminarea prezenței animalelor fără stăpân cât și a rozătoarelor

Animalele de orice dimensiuni nu au acces la deșeuri, fapt care elimină prezenta acestora total din jurul punctelor de colectare.

Avantaje investiționale

e.          Eliminarea conectării la canalizare

Conform legislației, punctele de colectare a deșeurilor trebuie să fie prevăzute cu sistem de spălare, rigole de colectare a apelor, sifon de scurgere și conectate la rețeaua de canalizare a localității. În cazul punctelor de colectare clasice, operatorii / autoritățile își asumă:

 • cheltuieli semnificative privind proiectarea, avizarea și execuția lucrărilor necesare conectării la canalizare a platformei [subtraversări de drumuri, lucrări de spargere și refacere carosabil, etc];
 • cheltueli cu intervențiile în caz de avariere a scurgerii la canalizare;
 • imposibilitatea amplasării de puncte de colectare datorită refuzului avizatorilor, în zone ce nu dispun de rețea de canalizare într-o  rezonabilă apropiere;
 • nesocotirea legislației aplicabile și riscul de amendă și ridicare a licenței de operare.

Platformele subterane nu necesită conectarea la canalizare [sau alte utilități] deoarece:

 • cuva de beton din subteran este o incintă impermeabilă ce nu permite infiltrația sau exfiltrația apelor prin pereți / pardoseală;
 • incinta de beton subterană este impermeabilă cu privire la apele meteorice, fiind prevăzută cu sistem de etanșare la suprafața de contact cu platforma metalică supraterană.

f.           Eliminarea vandalizării și furtului

În cazul platformelor subterane, containerele [metalice sau de plastic] nu pot fi vandalizate, distruse sau furate, deoarece accesul la acestea este integral limitat operatorului de salubrizare și autorităților competente. Astfel, necesitatea înlocuirii containerelor în caz de distrugeri este integral eliminată, durata de utilizare fiind maximizată.

Varianta de colectare Vandalizare / Distrugere / Furt
Platforme de colectare clasice 15%
Platforme subterane 0%

g.          Creșterea duratei de viată a investiției

Producătorii [de containere metalice sau de plastic] garantează o durată de viață a acestora de 10 ani în condiții normale de operare.

În cazul platformelor subterane, containerele sunt amplasate în cuva de beton încastrată în subsol, ocrotite de acțiunea soarelui, apei cât și [parțial] a variațiilor de temperatură. Durata de viată a acestora poate crește inclusiv peste indicatorii garantați de producători.

Varianta de colectare Durata de viată efectivă a containerelor
Platforme de colectare clasice 2-4 ani
Platforme subterane 10 ani

De asemenea, construcția subterană, nu suferă degradări ca și în cazul uneia clasice, fiind protejată, iar partea supraterană fiind realizată din inox, are o durată de viață crescută.

h.         Eficientizarea semnificativă a spațiului

Eficiența utilizării spațiilor, impactul vizual, pe lângă confortul urban și arhitectural, sunt maxime în cazul platformelor subterane.

Platforme clasice supraterane Platforme subterane Eficientizare spațiu
Suprafața de teren ocupată
12-14 m2 10 m2 17%
Suprafața de circulație ocupată
12-14 m2 1,5 m2 88%
Volum suprateran ocupat
20-30 m3 3,8 m3 87%
Înălțime [obstrucționare vizibilitate]
2,4 -3 m 1 m 67%

Platformele subterane nu obstrucționează aleile de circulație, partea supraterană a acestora fiind extrem de redusă volumetric. De asemenea nu obstructionează vizibilitatea, avand o înălțime de doar 1m, putând fi astfel amplasate chiar și în parcări sau intersecții, aproape de carosabil.

i.           Optimizarea amplasării

Punctele subterane respectă toate normele legale, acesta putând fi amplasate oriunde și implicit în mod optimizat.

Spre exemplu în zonele de case, sau la unități de învățământ, spitale, zone de promenadă, parcuri, etc, se pot amplasa exact în locul cel mai accesibil, în funcție de indicele de generare, eliminând orice alte condiționalități.

În cazul platformelor clasice, datorită inexistenței condițiilor necesare legale [canalizare, distanțe minime, etc], de spațiu, de urbanism dar și din respect pentru locuitori și confortul acestora, condițiile de amplasare determină ori:

·       amplasarea ineficientă [departe de zona țintă]

·       amplasarea mai multor puncte, pentru acoperirea zonei;

·       amplasarea unui număr prea mic de puncte, zona rămânând neacoperită.

j.           Limitarea amenajărilor suplimentare

Punctele subterane pot fi instalate oriunde, inclusiv în carosabil, și nu necesită platforma betonată separat construită sau alee de acces pentru operare.

Punctele subterane pot fi construite exact lângă aleea deja amenajată, sau chiar pe suprafața acesteia [dacă spațiul permite].

Amenajările suplimentare nu se exclud, însă sunt limitate semnificativ printr-o atentă selecționare a amplasamentelor.

Punctele subterane nu necesită împrejmuiri, ce se degradează ușor și care au un impact vizual negativ.

k.          Reducerea investiției cu containerele

Containerele folosite la platformele subterane sunt containere fără capac, semnificativ mai ieftine.

Container metalic Preț unitar Reducere cost
Cu capac 275 Euro 12,7%
Fără capac 240 Euro

Avantaje operaționale și financiare

a.          Standardizarea containerelor

Platformele subterane folosesc containere standard de 1100 Litri, fără capac, uzitate pe scară largă și accesibile la achiziționare în cel mai scurt timp.

In plus, operatorii existenți dețin astfel de containere iar înlocuirea [dacă devine necesară] este o activitate facilă / banală.

Toate celelalte variante tehnice subterane, folosesc containere atipice, de dimensiuni mari [ex:3000 litri] sau de tipologii speciale, cu costuri mult mai mari, ce nu pot fi accesibile în termenul scurt impus de legislație.

b.          Nu necesită sisteme speciale de încărcare în autogunoiere

Datorită faptului că platformele subterane sunt prevăzute cu containere standardizate, autogunoierele aflate în funcțiune pot ridica aceste containere fiind prevăzute deja cu sistemul de ridicare necesar.

În alte variante, trebuie achiziționate mașini speciale cu braț-macara, extrem de costisitoare și ineficiente operațional în zone cu pomi, linii electrice aeriene, etc.

c.          Eliminarea operațiilor de deratizare

Platformele subterane Euriteh nu permit accesul rozatoarelor în incinta cuvei de depozitare a deșeurilor, aceasta fiind ermetică pentru rozătoare.

Obligația de deratizare se poate elimina total în cazul punctelor subterane.

d.          Limitarea operațiilor de dezinsecție

Lipsa accesului la deșeuri [fiind o incintă închisă] îngreunează accesul insectelor și reduce semnificativ prezența acestora în jurul platformei.

Operația de dezinsecție, datorită faptului că se realizează într-o incintă închisă

·       se derulează mult mai facil;

·       efectele se mențin pe o perioadă mult mai mare [se efectuează de 4-5 ori mai rar];

·       nu generează riscuri de sănătate pentru populație și animale, în lipsa accesului acestora la interior.

e.          Limitarea operațiilor de curățare

Platformele subterane nu permit împrăștierea deșeurilor, nici măcar în interiorul cuvei de beton.

Platforma metalică elevatoare, pe care se amplasează containerele nu permite deversarea deșeurilor în cuvă, neexistând spațiu suficient între aceasta și pereții cuvei. Aceasta poate fi facil maturată [după caz].

Nu este necesară spălarea interiorului cuvei. Totuși, sistemul hidraulic asigură accesul în interior prin ridicarea platformei metalice.

f.           Eliminarea operațiilor de verificare zilnică a stării containerelor

Operatorul nu va mai verifica starea containerelor zilnic, așa cum impune legislația, ci doar la operația de colectare. Se elimină total această obligație de verificare vizuală, deoarece containerele nu pot suferi distrugeri în lipsa totală a accesului la acestea.

g.          Eliminarea totală a accesului uman

Platformele subterane nu permit accesul uman la deșeuri, eliminând cazurile cunoscute de împrăștiere a deșeurilor de către „oameni ai străzii” dar mult mai important eliminând riscul de îmbolnăvire a tuturor categoriilor de locuitori [copii cât și adulți].

h.         Eliminarea totală a accesului animalelor

Lipsa accesului la deșeuri, conduce la eliminarea totală a cazurilor de animale ce pătrund de obicei în containere [câini , pisici, șobolani, etc].

Cazurile de genul celui al urșilor din Brașov ce „vandalizează” punctele de colectare a deșeurilor aflate la marginea pădurii și pun în pericol populația locuitoare, sunt eliminate complet în situația utilizării platformelor subterane Euriteh.

În afara Brașovului, cazurile de acest gen sunt numeroase, putând fi rezolvate prin amplasarea de puncte subterane în zonele de interes pentru animale, inclusiv cele sălbatice.

i.           Costuri de exploatare și întreținere reduse

Costurile medii anuale privind mentenanța unei platforme subterane, conform Manualului de Operare, se ridică la maxim  800 Lei / an, în condițiile reducerii costurilor cu degradarea /vandalizarea containerelor, cu deratizarea, dezinsecția, dezinfecția, cu măturarea amplasamentului, etc.

Costurile de exploatare sunt identice cu cele ale platformelor clasice însă pot fi semnificativ optimizate în cazul în care platformele subterane sunt dotate cu dispozitive SMART de comunicare a gradului de umplere și implicit de optimizare a traseelor de colectare.

Conform Fluxului de Numerar previzionat, investiția în platforme subterane se recuperează la începutul anului 5 de operare, impactul în tariful aplicat populației fiind minim [1-4 Lei / persoană / an în funcție de numărul platformelor și utilizatorilor serviciului]

Avantaje legale

Platformele subterane Euriteh respectă integral legislația aplicabilă în domeniul Mediului și Sănătății Populației și anume:

 • Obligația inscripționării – se inscripționează cu denumirea autorității / operatorului cât și a zonei deservite / asociației de proprietari;
 • Obligația etichetării tipurilor de deșeuri – coșurile de inserție pot fi etichetate și / sau vopsite în culorile aferente codurilor fracțiilor de deșeuri;
 • Obligația conectării la canalizare – nu necesită conectare la canalizare;
 • Obligația accesului controlat – nu există acces uman sau animal la deșeuri;
 • Obligația accesului selectiv – coșurile de inserție pot fi prevăzute cu sistem de încuietoare, pentru a putea fi utilizate doar de către locuitorii arondați;

 Amplasarea punctelor de colectare este interziză la o distanță mai mică de 10 m de ferestrele locuințelor, conform OMS 119 / 2014

Conform Art. 4 al Ordinului Ministerului Sănătății 119 / 2014 :

a) platformele destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deşeurilor menajere, care vor fi amenajate la distanţă de minimum 10 m de ferestrele locuinţelor […]

În cazurile foarte frecvente în care spațiul nu permite respectarea distanțelor minime impuse prin legislație, atât în zonele de blocuri cât și în zonele de case, platformele subterane reprezintă singura soluție legală aplicabilă, deoarece tot conform aceluiași Ordin 119 / 2014, Art. 6, se pot amenaja camere / incinte speciale de colectare a deșeurilor, care nu sunt considerate platforme de colectare, inclusiv cele de la parterul imobilelor prevăzute cu ghenă.

Punctele subterane Euriteh, care sunt în fapt camere [incinte] speciale de colectare a deșeurilor nu asimilează obligația distanței minime de 10 metri fată de ferestrele locuințelor

Newsletter

Înscrie-te la newsletter dacă dorești să fii la curent cu ultimele noutăți