Descriere tehnică

Platformele subterane sunt realizate în conformitate cu HG 1029-2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor și vor fi livrate împreună cu documentația aferentă (declarație de conformitate, manual de instrucțiuni, etc).

Platformele sunt realizate în conformitate cu prescripția tehnică PT-R1-2010 pentru echipamente de ridicat emisă de ISCIR și vor fi însoțite de documentația aferentă avizată de RADTP pentru montaj.

Descrierea constructivă

Execuția lucrărilor de construcții și instalarea unei platforme, ulterior organizări de șantier și livrării materialelor, durează între 5 și 7 zile.

Execuția unei platforme necesită urmatoarele componente:

  • Execuția săpăturii și a patului de fundare
  • Pozarea cuvei de beton
  • Placa suport superioară [la suprafața cuvei]
  • Structura metalică interioară și instalația hidraulică
  • Placa suport inferioară [din interiorul cuvei subterane]
  • Coșurile de inserție
  • Containerele de 1100 litri

Containerele de 1100 litri trebuie să fie confecționate conform EN 840-2-5-6, din table zincate sau plastic, fără capac.

Descriere funcțională

Dispozitivul hidraulic ce acționează platforma poate fi montat pe orice autogunoieră aflată deja în uz. Costurile aferente dispozitivului sunt reduse – cca 2.000 Euro (dispozitiv +  montaj).

Mecanismul hidraulic de ridicare a platformei se activează prin conectarea la furtunul dispozitivului hidraulic amplasat pe camionul de colectare.

Operatorul acționând dispozitivul de pe camion, se introduce ulei hidraulic în circuitul platformei care acționată simultan de cei 4 cilindri se va ridica până la nivelul solului, permițând astfel scoaterea containerelor de 1100 litri și golirea lor obișnuită.

Pentru coborâre, operatorul acționează dispozitivul din nou, uleiul este împins de această dată din circuitul platformei înapoi spre mașină prin greutatea proprie a platformei. Durata operației de ridicare și coborâre este de sub 1 minut.

Dispozitivele de siguranță

a.          Hidraulice

Fiecare cilindru are conectată la intrare o supapă tip parașută. Aceasta are rolul de a opri uleiul hidraulic în interiorul cilindrului în cazul modificării bruște a debitului (ex: în cazul ruperii unui furtun), ca urmare mișcarea cilindrului și căderea platformei fiind blocate.

b.          Mecanice

Placa suport inferioară are prevăzute la capete două mecanisme de blocare, pe care operatorul le fixează pentru a bloca mecanic platforma în poziția ridicată. Astfel, mișcarea de coborâre a platformei nu mai este posibilă.

Dispozitivele de blocare se vor folosi la fiecare ridicare a platformei, pentru golirea containerelor sau cu ocazia operațiilor de întreținere, reparații, curățare, etc, înainte de accesul unei persoane.

 

Newsletter

Înscrie-te la newsletter dacă dorești să fii la curent cu ultimele noutăți