Stații de sortare și transfer

ita

tații de sortare

Stațiile de sortare a deșeurilor separă deșeurile menajere colectate selectiv de către populație în pubele personalizate de deșeurile în amestec: deșeu reciclabil amestecat cu deșeu biodegradabil.
În general, o stație de sortare a deșeurilor cuprinde următoarele echipamente, indispensabile realizării scopului dorit, acela de a separa și recicla deșeurile:
 • Desfăcător de saci (opțional);
 • Benzi transportoare de alimentare și transport deșeuri;
 • Ciur rotativ sau sită vibrante, cu rolul de a separa deșeurile reciclabile de deșeul biodegradabil;
 • Cabină de sortare complet climatizată și ventilată, unde își desfășoară activitatea mai mulți operatori, care efectiv selectează deșeurile pe sorturi diferite;
 • Separator magnetic pentru separarea deșeurilor metalice. Opțional, pentru eficientizarea liniei, se poate integra și un separator de metale neferoase pentru eliminarea automată a acestora;
 • Presa de balotat automată care realizează baloții pe categorii de material (hârtie, carton, PET, etc).

Deșeurile pot fi sortate pe următoarele categorii:

 • Hârtie/carton
 • Materiale plastice de diferite tipuri
 • Sticlă
 • PET
 • Doze de aluminiu
Descriere flux tehnologic
In prima fază, deșeurile menajere sunt aduse cu mașini speciale de colectare a deșeurilor și sunt depozitate în zona de stocare temporară a acestora. Din zona de stocare temporară a deșeurilor, acestea sunt transferate către zona de deversare (buncăr de primire) pe banda de alimentare a fluxului de sortare, cu ajutorul unui încărcător frontal, sau se alimentează desfăcătorul de saci, în cazul în care sunt deșeuri în pungi de plastic.
Restul deșeurilor sunt procesate într-un ciur rotativ (sită vibrante), de unde se separă deșeul biodegradabil de deșeul reciclabil. De aici, deșeurile sunt transportate către o altă zonă de sortare a deșeurilor, unde are loc separarea magnetică a deșeului feros de restul materialului de sortat. Restul de deșeu rezultat, în urma separării magnetice, trece în zona de separare manuală, pe cel puțin 4 tipuri de deșeu reciclabil (hârtie, carton, plastic, sticlă, PET, etc.), iar aceste deșeuri selectate se depozitează în containere care se află sub cabina de sortare sau în buncăre special create sub aceasta pe fracții diferite.
Deșeul rezultat, adică refuzul de sortare, este evacuat cu ajutorul unei benzi transportoare către zona de evacuare unde se gasește un container, iar de aici deșeul rezultat se depune pe groapa de gunoi. Deșeurile de hârtie, carton, plastic, sticla, PET, odată sortate pe categorii, sunt trimise către zona de balotat, unde o presa va compacta deșeurile sub formă de baloți cu o greutate specifică fiecărui tip de deșeu.
După realizarea baloților, aceștia se vor depozita într-o altă zonă, de unde vor lua calea reciclării. Toate aceste echipamente sunt organizate într-o hală acoperită, uscată, iluminată și bine ventilată. O stație de sortare deșeuri poate fi dimensionată în funcție de cantitatea de deșeuri ce trebuie sortate și de tipul acestora.

Stații de transfer

Deșeurile pot fi transportate de la locul de colectare direct la centrele de reciclare, tratare și/sau eliminare sau, în cazul distanțelor mai mari, la stațiile de transfer. Aici, deșeurile sunt transferate în containere de mare capacitate și apoi transportate de autovehicule specializate la depozitele ecologice spre a fi reciclate, tratate și/sau eliminate.
Prin intermediul unei stații de transfer se pot transfera în general, deșeuri municipale solide provenite din mediul urban și rural la centrele de reciclare, tratare și/sau eliminare în cantități cuprinse între 5.000 și 50.000 t/an. În cazul în care depozitul ecologic nu este amplasat în imediata vecinătate a centrului de generare a deșeurilor municipale, stațiile de transfer pot avea capacități mai mari, ajungând chiar până la 100.000 tone/an.
Principalele operațiuni care se desfășoară în cadrul unei stații de transfer:
 • Descărcarea în zona de recepție a vehiculelor ce colectează deșeurile;
 • Stocarea deșeurilor în containere de capacitate mare și pregătirea lor pentru transport în vederea eliminării sau tratării;
 • Compactarea deșeurilor pentru un transport mai eficient (deșeurile municipale solide colectate liber pot fi compactate, operație care reduce în mod semnificativ volumul acestora);
 • Transportarea deșeurilor la centrele de reciclare, tratare și/sau eliminare.

Newsletter

Înscrie-te la newsletter dacă dorești să fii la curent cu ultimele noutăți